Робота Прилуцької РЦБС в 2016 році буде направлена на посилення ролі бібліотек, як важливого культурного та інформаційного центру, центру духовної культури і популяризації загальнолюдських цінностей.

Особлива увага буде приділятися роботі по таким основним напрямкам:

  • виконання основних показників роботи та залучення нових користувачів до бібліотек і читання;
  • співробітництво з органами місцевої влади та самоврядування;
  • сприяння позитивному іміджу бібліотек, розвиток реклами бібліотек та розширення їх послуг;
  • удосконалення довідково-інформаційної діяльності;
  • робота по виконанню цільових комплексних програм як республіканського, обласного, так і районного рівнів.

 

Виконанню поставлених завдань сприятиме розширення бібліотечних функцій (інформаційної, меморіальної, гуманістичної, релаксаційної), а також подальша спеціалізація роботи бібліотек.

Постійно буде продовжуватись робота з популяризації творів національної та світової літератури, культури, духовності.

Актуальними залишаться питання бібліотечного краєзнавства, популяризації побуту, традицій та звичаїв нашого народу, а також виховання у користувачів інтересу до своєї малої батьківщини.

Особлива увага буде приділятися вивченню і задоволенню потреб користувачів, посиленню дієвості активних форм і методів роботи з користувачами різних вікових та соціальних категорій.

Бібліотеки Прилуцької РЦБС зосередять свою увагу на роботі з дітьми та юнацтвом, особливо на розвитку особистості, здатної самостійно мислити, на проблемах соціалізації молоді, питаннях правового, екологічного та естетичного виховання, а також популяризації здорового способу життя.

Посилений внесок Прилуцька районна ЦБС буде вносить в інформаційне забезпечення виробництва, підприємницької діяльності та учбового процесу, ліквідації недоліків у формуванні фондів, покращенні методичного забезпечення діяльності бібліотек.

Серед перспективних завдань працівники бібліотек Прилуцької ЦБС ставлять перед собою такі як: розширення Інтернет – послуг, постійне підвищення інформативності сайту ЦРБ, Інтернет - спілкування з цікавими, творчими особистостями з різних країн світу.